ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VÌ QUẬN 5 PHÁT TRIỂN, VĂN MINH – HIỆN ĐẠI – NGHĨA TÌNH

Trong thời gian qua, Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 và các tổ chức thành viên đã thường xuyên đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh với nhiều giải pháp cụ thể như: tổng dọn vệ sinh nơi công cộng, thực hiện các tuyến đường – tuyến hẻm xanh sạch đẹp, ốp thảm cỏ nhựa chống dán bảng quảng cáo, rao vặt sai quy định trên các cột đèn, trụ chiếu sáng,…

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết 'QUẬN'

Đặc biệt trong ngày 30/10/2022, thực hiện chuỗi chương trình “Vì Quận 5 phát triển, Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”; Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận – Phường, các cơ sở Hội quán, Tôn giáo ra quân thực hiện tổng vệ sinh môi trường tại các khu vực như: thu gom rác thải; thả hơn 360kg cá bảo vệ môi trường nước; trồng cây xanh, trao tặng giỏ cây xanh cho các hộ dân, các cơ sở tôn giáo… Đặc biệt, trong năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 đã hướng dẫn MTTQ 14 phường đẩy mạnh việc thực hiện ốp thảm cỏ nhựa chống dán bảng quảng cáo, rao vặt sai quy định của 424/605 cột điện và 1003/1240 trụ đèn chiếu sáng. Từ đó, nâng cao ý thức của mỗi cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người dân trên địa bàn về việc giữ gìn môi trường sống xanh – sạch – đẹp – trong lành nhằm từng bước thực hiện tốt việc chung tay bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn Quận.

Có thể là hình ảnh về 6 người, hoa và ngoài trời

GÓP Ý KIẾN