ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Vì Quận 5 phát triển, Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình

Trong thời gian qua, Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 và các tổ chức thành viên đã thường xuyên đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động để triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” với nhiều giải pháp cụ thể như: tổng dọn vệ sinh nơi công cộng, cạo xóa các bảng quảng cáo rao vặt sai quy định; thực hiện các tuyến đường – tuyến hẻm xanh sạch đẹp,… Đặc biệt trong ngày 11/10/2020, thực hiện chuỗi chương trình “Vì Quận 5 phát triển, Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”; Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận – Phường và các tổ chức thành viên ra quân thực hiện tổng vệ sinh môi trường tại các khu vực trọng điểm cấp Quận, thu gom rác thải; sơn vẽ các mảng tường, thả hơn 300kg cá bảo vệ môi trường nước tại tuyến kênh Tàu Hủ, kênh Hàng Bàng;… Từ đó, nâng cao ý thức của mỗi cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người dân trên địa bàn về việc giữ gìn môi trường sống xanh – sạch – đẹp – trong lành nhằm từng bước thực hiện tốt việc chung tay bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn Quận.

z2119865706193 4368f10019cd81fe92c6c928238d9e17

z2120262274610 8e8f9ecaba626b3dcb99a803e8327f41

GÓP Ý KIẾN