ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Vợ bỏ nhà ra đi, bỏ con nhỏ 6 tháng lại cho tôi nuôi. Vợ tôi đã đi được 18 tháng rồi. Bây giờ tôi không biết vợ tôi ở đâu. Vậy tôi có thể làm đơn ly hôn đơn phương được không ?

Trường hợp của bạn hỏi nói trên thì căn cứ Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về “Ly hôn theo yêu cầu của một bên…”: Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn”. Như vậy, trước khi tiến hành thủ tục ly hôn, bạn cần làm thủ tục tuyên bố một người mất tích thì Tòa án mới giải quyết yêu cầu đơn phương ly hôn của bạn.
Căn cứ Điều 68 Bộ luật Dân sự 2015 thì việc tuyên bố một người mất tích được quy định như sau: “Điều 68. Tuyên bố mất tích
  1. 1. Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích. Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.
  1. Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.
Như vậy, hiện bạn chưa thể yêu cầu ly hôn mà cần thêm thời gian và cần chứng minh thời điểm mất tích của vợ bạn.

GÓP Ý KIẾN