ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lan tỏa Gian hàng nghĩa tình!

Bên cạnh việc chăm lo đời sống người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly thì việc chăm lo người dân khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid cũng cần được quan tâm và lan rộng đặc biệt là các đồng bào dân tộc. Sáng ngày 18/6/2021, Ủy ban MTTQ phường, Ban Quản trị Thánh đường Hồi giáo Chợ lớn phối hợp Ủy ban nhân dân phường tổ chức Gian hàng nghĩa tình gồm các nhu yếu phẩm như rau, củ các loại (do Mạnh thường quân hỗ trợ) chăm lo 18 hộ đồng bào người Chăm đang sinh sống tại Thánh đường Hồi giáo Chợ lớn. Ngoài ra, Ban Quản trị Thánh đường cũng hỗ trợ mỗi hộ đồng bào Chăm 10 kg gạo với kinh phí 3.240.000 đồng để bà con yên tâm vượt qua trong mùa dịch Covid.

Ngọc Hân

GÓP Ý KIẾN