ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hoạt động Cụm 2 (Phường 5, 6, 7) – Tổ chức HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN GẮN VỚI CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN – HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) NĂM 2023.

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN GẮN VỚI CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN – HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) NĂM 2023.
Ngày 14/03/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5-6-7 (cụm 2) tổ chức Hội nghị chuyên đề về giám sát và phản biện gắn với các văn bản liên quan. Đến tham dự có ông Lý Ngọc Thạch – Trưởng ban Dân chủ Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; ông Đoàn Thanh Liêm – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 7; bà Nguyễn Thị Ánh Loan – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 6; ông Phan Thành Đa – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 5 và Trưởng ban và phó Ban thanh tra nhân dân Phường; các ban ngành đoàn thể phường; các ông bà là Trưởng ban, Phó Ban công tác Mặt trận khu phố;
z4183314594963 193bb6bf5cd85467f5d70b4bb1ef1adf   z4183314631818 b41f81e47cb91450d125679428e7d139
Tại hội nghị, ông Lý Ngọc Thạch đã triển khai các nội dung trọng tâm trong việc thực hiện Quy định 1374, Quyết định 935, 936, 994 gắn với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai và thực hiện Đề án số 06 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM” giai đoạn 2021-2030.
Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5-6-7 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2023. Hội nghị đã nhận được sự đóng góp tích cực của người dân, qua đó ghi nhận 07 lượt ý kiến đóng góp xoay quanh các vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.
z4183314641318 735e80dc2ea911c9c2e2907659f3f35f z4183314601193 5f6c908330811abc36ac014a182543fc z4183314572836 f3a341c4a966a5702ba7bc6e2c127381

GÓP Ý KIẾN