ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội Cựu chiến binh khối Đảng – Đoàn thể Quận 5 tổ chức lễ kết nạp Hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Chiều ngày 07/4/2022, tại Hội trường cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan Đảng – Đoàn thể Quận 5 tổ chức lễ kết nạp Hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho 02 đồng chí cán bộ thuộc khối Đảng – Đoàn thể quận là đảng viên đã hoàn thành Nghĩa vụ quân sự thường trực, cụ thể kết nạp:

– Đồng chí Chu Xuân Khoa (đơn vị hoàn thành Nghĩa vụ Quân sự là Sư đoàn 9).

– Đồng chí Phạm văn Hiếu (đơn vị hoàn thành Nghĩa vụ Quân sự là Sư đoàn 370).

Đến dự có Trung tá Nguyễn Hữu Hà – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Quận 5; đồng chí Lê Tấn Tài – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng – Đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Đảng – Đoàn thể quận; cùng các đồng chí là Hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan Đảng – Đoàn thể quận.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Tấn Tài mong rằng các đồng chí hội viên mới được kết nạp lần này hãy phát huy bản chất, truyền thống người quân nhân cách mạng, gương mẫu đi đầu trong chấp hành các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ “Trung với Đảng, hiếu với dân”, vượt qua khó khăn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với việc kết nạp Hội viên mới này, đã góp phần tăng thêm nguồn lực cho Hội Cựu chiến binh Đảng – Đoàn thể Quận 5 trong công tác chuẩn bị cho các nội dung tiến hành Đại hội Hội Cựu chiến binh Đảng – Đoàn thể quận nhiệm kỳ 2022 – 2027 trong thời gian tới.

GÓP Ý KIẾN