ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị Ban công tác Mặt trận Quý II năm 2020 gắn với Chuyên đề “Hướng dẫn phương thức giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư”

Nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân Quận 5 trong việc giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; sáng ngày 17/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận Quý II năm 2020 gắn với Chuyên đề “Hướng dẫn phương thức giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư” với sự tham dự của ông Lý Ngọc Thạch – UVTT, Trưởng ban Dân chủ – Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; cùng các ông bà là ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 15 phường và Trưởng ban công tác Mặt trận 99 khu phố.

IMG 1774

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe ông Lý Ngọc Thạch – UVTT, Trưởng ban Dân chủ – Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trao đổi những nội dung trọng tâm về nguyên tắc giám sát, những nội dung, phạm vi, hình thức giám sát; cách tiếp nhận, xử lý thông tin giám sát trong quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 cũng đã báo cáo sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai những nội dung trọng tâm trong công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2020. Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 cũng đã trao tặng giải nhất, giải nhì, giải ba và các giải khuyến khích cho các tập thể và cá nhân tham gia tốt các hội thi “Khoảnh khắc ảnh đẹp” lần 1 năm 2019 và triển khai cách thức, nội dung hội thi “Khoảnh khắc ảnh đẹp” lần 2 năm 2020.

IMG 1794

Khen thưởng các đơn vị xuất sắc trong Hội thi “Khoảnh khắc ảnh đẹp” năm 2019

Ông Lý Ngọc Thạch UVTT Trưởng ban Dân chủ Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố báo cáo những nội dung trọng tâm về Quy định số 124 QĐTW ngày 02022018 của Ban Bí thư

Ông Lý Ngọc Thạch – UVTT, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố

báo cáo những nội dung trọng tâm về Quy định số 124-QĐTW ngày 02022018 của Ban Bí thư

GÓP Ý KIẾN