ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mặt trận Quận 5 tổ chức giao ban dư luận xã hội Quý 1

Chiều ngày 16/3/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị Giao ban Dư luận xã hội Quý 1 năm 2023. Ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 14 phường; thành viên Tổ dư luận xã hội thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận.

Tại buổi giao ban, 20 lượt ý kiến tập trung phát biểu phản ánh các vấn đề đang được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm trong quý 1 năm 2023, trong đó nổi bật như: Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác cán bộ; cải cách hành chính công tác giáo dục, khoa học – công nghệ, y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông đang diễn ra trên địa bàn Thành phố nói chung và Quận 5 nói riêng. Bên cạnh đó, có ý kiến đề xuất các đơn vị cần thường xuyên rà soát, kiểm tra các cơ sở giữ trẻ tư nhân, không để tồn tại các cơ sở không giấy phép, không bảo đảm về cơ sở vật chất, năng lực của bảo mẫu để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trần Nam Đức nhấn mạnh trong thời gian tới cần tiếp tục nắm bắt dư luận nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng đến dư luận Nhân dân về tình hình an ninh trật tự – an toàn xã hội trên địa bàn Quận, quan tâm đến công tác tuyên truyền sâu rộng trong người dân những hình thức lừa đảo trên mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, từ đó sàng lọc thông tin và phản ánh đến Tổ Dư luận xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận kịp thời, chính xác.

GÓP Ý KIẾN