ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 1 thực hiện ký kết liên tịch giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn Phường 1 Giai đoạn 2022 – 2025

Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, góp sức hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 1 lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 1 lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Vừa qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên Phường 1 ký kết liên tịch về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn Phường 1 giai đoạn 2022 – 2025 với một số chỉ tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2025 như sau:
+ Mỗi năm vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của Phường ít nhất 100 triệu đồng, để chăm hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn của Thành phố). Đến cuối năm 2025, còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố.
+ Tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình trên địa bàn Phường 1 được tiếp cận thông tin về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; 90% người dân Phường 1 áp dụng những hành vi bảo vệ môi trường đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày.
+ Phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phấn đấu đạt các chỉ tiêu về các danh hiệu văn hóa như sau:
– Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn Gia đình văn hóa: 98%
– Tỷ lệ khu phố đạt chuẩn văn hóa: 98%
+ Duy trì hiệu quả giải thưởng “Đại đoàn kết” hàng năm.
+ Duy trì xây dựng nâng cao chất lượng tuyến đường Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo văn minh – mỹ quan đô thị.
+  Đảm bảo 100% cột đèn chiếu sáng được ốp thảm nhựa cỏ chống dán bảng quảng cáo, rao vặt sai quy định.
Thông qua Cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các Ban ngành, Đoàn thể của Phường. Từ đó, làm cơ sở vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tích cực những nội dung tiêu chí về xây dựng đô thị văn minh, các danh hiệu văn hóa của phường ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.
Đến tham dự buổi lễ ký kết có bà Trần Thị Thanh Lan – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 1, ông Hồ Xuân Bắc – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường 1 cùng các Ban ngành, đoàn thể Phường 1, Ban Công tác Mặt trận, hội viên, đoàn viên 6 khu phố.

GÓP Ý KIẾN