ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 1 tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước năm 2022

Sáng ngày 27/9/2022. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 phối hợp cùng các Ban ngành, đoàn thể tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước năm 2022.
336DBFFC B016 4FF5 8E02 451168A8C4F0
Thông qua hội nghị nhằm góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó phòng ngừa, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
Đồng thời, tăng cường vai trò giám sát xây dựng Đảng, chính quyền của hệ thống Mặt trận phường đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân và động viên nhân dân chấp hành pháp luật khiếu nại, tố cáo.
Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 1374-QĐ-TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
DB009D39 5185 40CE BDA6 6250A73ADE3B
Đến tham dự hội nghị có Ông Lý Ngọc Thạch – Ủy viên Thường trực – Trưởng ban Dân chủ Pháp Luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh – Báo cáo viên hội nghị, Ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy MTTQ Việt Nam Quận 5, Ông Hồ Xuân Bắc – Phó Bí thư – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 1. Cùng với sự tham dự của lực lượng Công an, Quân sự, Cấp ủy, Ban vận động, Ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, các chi, hội chi đoàn 6 khu phố, Ban điều hành 69 tổ dân phố trên địa bàn Phường 1.

GÓP Ý KIẾN