ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 1 tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo “ năm 2022

Nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân Phường 1 về mục đích, ý nghĩa và nội dung thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững theo tiêu chí mới của Thành phố và hưởng ứng phong trào “Thành phố chung sức giảm nghèo bền vững”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống nhân ái, nghĩa tình của nhân dân Phường 1, huy động các nguồn lực cùng chung tay chăm lo các nhu cầu theo các chiều thiếu hụt của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhu cầu thiết yếu của hộ có hoàn cảnh khó khăn nhằm cải thiện, nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống, đảm bảo giảm nghèo bền vững. Đồng thời vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đảm bảo đủ nguồn kinh phí chăm lo cho tất cả nhu cầu đã khảo sát đầu năm 2022.
Vừa qua Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 tổ chức lễ Phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” bằng hình thức đăng ký công trình bảo trợ, chăm lo trực tiếp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để tiếp nhận sự ủng hộ đóng góp của các đơn vị, tôn giáo, Doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân trên địa bàn phường.
Thông qua buổi lễ phát động tổng kinh phí đóng góp vào Quỹ vì người nghèo là 72.000.000 đồng (Bảy mươi hai triệu đồng).          Sau khi kết thúc buổi lễ phát động Ban Tổ chức đã chuyển toàn bộ số tiền vận động về Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” của phường để chăm lo thiết thực, hiệu quả cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn Phường 1.
A17CE433 2CE3 43F1 B05A 228CE00E646A 4DB4226E 2F02 486B BFC0 0354679E5F29
Trong buổi lễ phát động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 1 đã trao bảo trợ thường xuyên cho 02 hộ già yếu, mất khả năng lao động và trao tặng 17 thẻ Bảo hiểm y tế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường với tổng kinh phí 25.685.000 đồng.

GÓP Ý KIẾN