ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 6 – Tổ chức Hội nghị tuyên truyền Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc đến đồng bào Dân tộc Hoa trên địa bàn

Sáng ngày 07/8/2022, nhằm tuyên truyền bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc đến người dân trên địa bàn phường, đặc biệt hướng đến đồng bào dân tộc Hoa.
z3624496020180 164e6d2bce4f76a9c7df5f6f7435a799
Ủy ban nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam – Hội LH Phụ nữ phường phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc đến đồng bào người Hoa sinh sống trên địa bàn phường do ông Trần Chí Vĩ – Trưởng phòng chính sách dân tộc Ban Dân tộc TP. Hồ Chí Minh là báo cáo viên.
Hội nghị đã tuyên truyền bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc bằng tiếng Hoa, giúp người dân là người dân tộc Hoa hiểu thêm về các chính sách, chủ trương của Thành phố trong việc xây dựng các tiêu chí hạnh phúc trong gia đình, văn hóa cách ứng xử của con cháu đối với ông bà cha mẹ anh chị em, trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình. Từ đó, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc và tiến bộ xã hội. Hội nghị thu hút hơn 80 người dân là người dân tộc Hoa tham dự.
z3624496010110 1bca57210c80548be78cf275919b2f58

GÓP Ý KIẾN