ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố

Các đơn vị thực hiện gồm Bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành đóng trên địa bàn Thành phố, Bệnh viện công lập và ngoài công lập, Trung tâm y tế quận/huyện, Phòng y tế quận/huyện, các cơ sở khám chữa bệnh. Thời gian thực hiện, lần 1 trước ngày 04/5/2020 và định kỳ vào ngày 04 hàng tháng.

Bộ tiêu chí bao gồm 31 tiêu chí thuộc 10 nhóm rủi ro, tương ứng với từng loại hình cơ sở khám, chữa bệnh khác nhau từ bệnh viện đến trạm y tế, các phòng khám đa khoa, chuyên khoa

Mỗi tiêu chí được chấm điểm nguy cơ rủi ro từ cao nhất là 10 điểm đến ít nguy cơ là 1 điểm. Chỉ số rủi ro lây nhiễm của cơ sở khám, chữa bệnh là tỉ lệ phần trăm điểm đạt của tất cả các tiêu chí áp dụng cho loại hình cơ sở khám chữa bệnh tương ứng.

Sở Y tế yêu cầu tất cả các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố căn cứ vào bộ tiêu chí này để phân công bộ phận chuyên trách tiến hành đánh giá chỉ số rủi ro định kỳ hàng tháng của đơn vị mình. Việc này nhằm giúp xác định những hoạt động ưu tiên tập trung nguồn lực để giảm thiểu rủi ro bị lây nhiễm Covid-19, nâng cao mức an toàn phòng dịch cho người bệnh và nhân viên y tế.

Để hỗ trợ cho các đơn vị thực hiện đánh giá mức độ rủi ro, Sở Y tế đã xây dựng phần mềm trực tuyến để các đơn vị nhập liệu và truy xuất kết quả theo đường link: http://tnnb.medinet.org.vn/tu-danh-gia/TGD_COVID19-1.

Nguồn https://ttbc-hcm.gov.vn/ban-hanh-bo-tieu-chi-danh-gia-chi-so-rui-ro-lay-nhiem-covid-19-tai-benh-vien-11942.html

GÓP Ý KIẾN