ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hồ Chí Minh vừa ra Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn

tttm

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hồ Chí Minh vừa ra Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, … Chi tiết

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố

mg 3593 nwfm

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành … Chi tiết

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố.

ttxvn 0402 tphcm corona2

TP. HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN DỊCH BỆNH TRONG NGÀNH DU LỊCH (HMC) – Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về việc ban … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN