ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THẠCH HÃN ƠI!

THẠCH HÃN ƠI!

Thạch Hãn ơi! – Nay chúng tôi về đây
Tưởng nhớ lại tám mốt ngày đêm khói lửa
Tìm các anh nhưng chẳng còn thấy nữa…
Mặt sông ánh hồng màu lửa – Máu các anh

Thạch Hãn ơi! – đôi bờ những mầm xanh
Nó mọc lên từ cốt nhục các anh có phải?
Cây và sóng sông cứ rì rào reo mãi
Nơi mà các anh nằm lại dưới lòng sông

Thạnh Hãn ơi! Sông có biết không
Các anh đấy – Đồng đội chúng tôi đấy
Thương nhớ các anh cùng về đây tưởng niệm
Thả hoa đăng trên gương mặt của sông

Thạnh Hãn ơi! Sông có biết không
Đừng để hoa đăng trôi ra biển nhé
Cứ vòng lượn dọc ngang sông nhè nhẹ
Đừng rời xa nơi đất mẹ các anh nằm

Thạnh Hãn ơi! Sông có cách nào không?
Khỏa xốp nước lên cho khói hương bay xuống
Để phần mồ đáy sông các anh tận hưởng
Nghĩa cử tri ân của đồng đội hôm nay

Thạch Hãn ơi! – Nay chúng tôi về đây
Viếng đồng đội mình hy sinh vì Tổ quốc
Nguyện trước các anh chúng tôi luôn vững bước
Bảo vệ, dựng xây đất nước mãi thanh bình

Thỏa niềm mong của người đã hy sinh…

Phạm sinh

GÓP Ý KIẾN