ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 1 tổ chức Hội nghị Tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Tập huấn nghiệp vụ Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử các cấp năm 2021 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018

z2423298059673 b34807f14c4ac435f2fda1e4584735cd

Sáng ngày 8/4/2021 tại hội trường 317 Cao Đạt. Ủy ban MTTQ phối hợp cùng các Ban ngành đoàn thể Phường 1 tổ chức Hội nghị Tuyên truyền Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN