ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 12 Quận 5 tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận quý 1 năm 2020, sinh hoạt chuyên đề về “Trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid – 19” trong tình hình hiện nay.

2 1

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-MTTQ-BTT ngày 16/3/2020, sáng ngày 26/3/2020, tại Hội trường UBND Phường 12; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 12 Quận 5 tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận quý … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN