ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Giao ban Dư luận xã hội Quý 3

30922.Q5.1

Chiều ngày 30/9/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị Giao ban Dư luận xã hội Quý 3 năm 2022. Ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN