ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 7 ra quân hưởng ứng Lễ phát động thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; Ngày hội “Dân quân tự vệ” và tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch , vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” của Quận 5

Sáng ngày 27/3/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 7 cùng Ban công tác Mặt trận 07 khu phố tổ chức ra quân tổng vệ sinh các tuyến đường, tuyến hẻm trên địa bàn phường, vận động … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN