ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 1 tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

z3579867826402 25ccce9c8aaa8cced3437e013e7cd45a 1

    Sáng ngày 20/7/2022. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 tổ chức tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/20217 của Chính phủ quy định … Chi tiết

Phường 1 thực hiện ký kết liên tịch giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn Phường 1 Giai đoạn 2022 – 2025

CCFB1A3F 9AD5 400A 9ED9 4A8DCD99B20C

Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, góp sức hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, … Chi tiết

Phường 1 tổ chức Ngày hội văn hoá năm 2022

6D1C2421 FB08 40E0 8866 6FD3A0CCA3D2

Sáng ngày 22/5/2022. Đảng uỷ, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức Ngày hội Văn hóa Phường 1 năm 2022. Nhằm thiết thực hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN